Wingspan: Oceania Expansion

Rozszerzenie da gry: Wingspan
Ilość graczy: 1 - 5
Doradzany wiek: od 10 lat
Czas gry: 70 min
Świat gry: Ze zwierzętami
Kategorie gry: gra planszowa, strategiczna
Język polski: undefined
Wydawnictwa: Feuerland Spiele
Matagot
MindOK
Stonemaier Games
Autorzy: Elizabeth Hargrave
Rok wydania: 2020
Oznajmić : Facebook

Opis gry

Poprawić

Tento popis ještě nebyl definitivně schválen. Pokud chcete, můžete zkusit navrhnout vhodnější verzi, která by lépe odpovídala ideálnímu popisu.

V pořadí druhé rozšíření hry Na křídlech je zaměřeno na úžasné a pestré ptactvo Oceánie, tedy Austrálie, Nového Zélandu a okolních oblastí.

Rozšíření Opeřená Oceánie přináší oproti prvnímu rozšíření znatelné změny v hratelnosti. Kromě velké porce nových karet ptáků, mezi kterými tentokrát nechybí ani papoušci, najdete v krabici nové herní desky voliér, na které hráči vynášejí jednotlivé kusy ptactva, novou univerzální potravu pro ptactvo - nektar, nové kostky potravy, které nově obsahují nově přidaný nektar, a další méně důležité prvky hry, jako jsou například nové karty osobních úkolů, destičky veřejných úkolů, vejce nové barvy, atd.

Změny při přípravě hry

  1. Hráči hrají na zcela nových hráčských deskách voliér, které zcela změnily možnosti hry. Přinášejí více možností pro získávání potravy a karet ptactva. Naopak byla snížena možnost získávání velkého počtu vajíček, což do značné míry mění herní taktitku posledního kola, které bylo povětšinou zaměřené pouze na lízání nových vajíček.
  2. Každý hráč obrží navíc jeden žeton nové potravy - nektaru. Jedná se o univerzální potravu, kterou lze nahradit jakoukoli jinou potravu. Samotný nektar však vyžadují i někteří ptáci, které toto rozšíření přineslo.

Změny v průběhu hry

  1. Na nektera všeho stojí a padá. Zahraný nektar se nezahazuje, ale hráči si ho skladů na herní desce voliéry v daném biotopu, ve kterém byla zahrána akce, kterou byl nekrat využit. Podle počtu nektaru obdrží hráči na konci hry bonusové body. Pozor ale! Nektar podléhá skáze, a proto si ho hráč nemůže přenést do dalšího kola. Všechen nezahraný nektar se musí na konci kolo odhodit.
  2. Nové desky herní voliér přinášejí zcela nové možnosti hraní. Hráči mají více možností získávat více potravy či karet s ptactvem, a to za zahazování vajíček či nektaru. Získávání vajíček je do jisté míry upozaděno, ale za úplatu (odhození karet či potravy) jich hráč stále může získávat dost.
  3. Rozšíření přineslo nové kostky potravy, které obsahují novou potravu nektaru. Ten je obsažen na kostkách ve značné míře, a to ve volitelné kombinaci s klásky či červy. Hráči tedy mají dostatek možností, jak se k nektaru dostat. Navíc nektar slouží jako univerzální potrava, která může být zahrána za jakýkoli jiný žeton potravy, tedy jako by hráč v případě, že nemá určitý žeton potravy, zahodil dva jakékoli žetony potravy.

Změny v konečném bodování hry

Ještě před samotným bodováním se na konci hry spustí všechy nové efekty ptáků s aktivací "na konci hry" (žluté efekty). Hráči tak mohou získat těsně před bodováním velké množství vajíček, vynést další karty ptactva, a další. Oproti základní hře hráči získávájí body za zahraný nektar, a to podle počtu zahraného nektaru pro daný biotop. Hráč, který v daném biotopu (zeleném, žlutém či modrém) zahrál nejvíce nektaru získá 5 bonusových bodů a druhý hráč v pořadí získá body 2.

Autor: Oliverr

Dalsze nazwy dla tej towarzyskiej gry

  • Na křídlech: Opeřená Oceánie

Miejsce dyskusji