Undaunted: Normandy

Ilość graczy: 2 - 2
Doradzany wiek: od 10 lat
Czas gry: 60 min
Świat gry: II wojna światowa
Kategorie gry: gra karciana
Język polski: nie
Wydawnictwa: MindOK
Osprey Games
Autorzy: David Thompson
Trevor Benjamin
Rok wydania: 2019
Oznajmić : Facebook

Opis gry

Poprawić

Tento popis ještě nebyl definitivně schválen. Pokud chcete, můžete zkusit navrhnout vhodnější verzi, která by lépe odpovídala ideálnímu popisu.

„Modlím se k Bohu a doufám, že vím, co činím.“

– Dwight David Eisenhower

Odhodlaní: Normandie je desková hra pro dva hráče, kteří se chopí velení čety pěchoty, s níž podniknou několik misí, ve kterých budou obsazovat klíčové cíle a bojovat za jejich udržení. V každém scénáři bude jeden z hráčů velet četě americké armády a druhý povede četu armády německé. Boj se bude pokaždé odehrávat v jiném terénu a bude jen na hráčích, jak ho využijí ke svému prospěchu. Svoje jednotky budou ovládat tak, že budou hrát karty ze svého balíčku. Časem však u hráči utrpí i ztráty. Budou potřebovat posily – budou muset do balíčku získávat karty nové.

Příprava hry:

Hráči si na začátku vyberou scénář z knihy scénářů. Podle něj připraví herní plán a umístí žetony cílů. Pokud to daný scénář vyžaduje, umístí na herní plán žeton vysílače. Poté si hráči zvolí strany. Podle instrukcí v knize scénářů si rozeberou příslušné karty, žetony jednotek, kontroly a nasazení. Hráči následně rozmístí všechny žetony dle vyobrazení v knize scénářů, určí počáteční iniciativu, připraví si balíček karet a rozloží před sebe karty v záloze, které jsou veřejnou informací.

Průběh hry:

Hra probíhá v sérii kol, během nichž hráči budou vykládat karty, pohybovat svými jednotkami, útočit na nepřítele a dobývat cíle. Každé kolo se skládá z následujících tří fází:

Dobrání karet: Každý hráč si do ruky dobere čtyři karty ze svého balíčku.

Určení iniciativy: Hráči si připraví jednu kartu z ruky a pak ji současně otočí lícem nahoru. Hráč, který vybral kartu s vyšší hodnotou iniciativy, bude hrát jako první. V případě shody se iniciativa nemění, to znamená, že zůstává stejně jako v předchozím kole.

Tahy hráčů: Hráč, který má iniciativu, zahraje po jedné všechny karty z ruky a u každé provede akci nebo stažení do zálohy:

  • Akce: Tím může být několik typů pohybů, podpůrných akcí či bojových akcí, které probíhají volbou cíle, určením celkové hodnoty obrany, hodem kostkami a vyhodnocením ztrát.
  • Stažení do zálohy: Hráč vyloženou/zahranou kartu může stáhnout do zálohy. Později si ji bude moci vrátí do balíčku provedením podpůrné akce posily.

Konec hry:

Každý scénář v knize scénářů má pro každou stranu stanovené podmínky vítězství. Jakmile je podmínka splněna, hra okamžitě končí a kolo se už nedohrává. Mezi podmínky vítězství patří obsazování cílů nebo potlačení nepřítele.

Autor: CzechWin

Rozszerzenie dla gry (1)

Undaunted: Reinforcements (2021)

Opis nie został jeszcze zapisany.

dodatek do gry 1 - 4 graczy od lat

Ogólna ocena:oooooooooo(oceniono 0x)

Dalsze nazwy dla tej towarzyskiej gry

  • Odhodlaní: Normandie

Miejsce dyskusji