UFO Farmář

Ilość graczy: 2 - 4
Doradzany wiek: od 6 lat
Czas gry: 30 min
Świat gry: Fantastyka, Ze zwierzętami
Kategorie gry: dla dzieci
Język polski: undefined
Wydawnictwa: Granna
Autorzy: Nie podano
Rok wydania: 2014
Oznajmić : Facebook

Opis gry

Poprawić

Tento popis ještě nebyl definitivně schválen. Pokud chcete, můžete zkusit navrhnout vhodnější verzi, která by lépe odpovídala ideálnímu popisu.

Z nenadání se na obloze objevil neidentifikovatelný létající objekt. Všechna zvířata vzhlédla k nebi a začala nervózně oťapkávat kolem. Něco je ve vzduchu.. Superfarmář si spokojeně čte ve své oblíbené houpací síti a vůbec netuší, že jsou jeho čtyřnozí miláčci v ohrožení..

Hráči představují mimozemšťany, kteří přilétají na Zemi, aby tu zkoumali neznámé druhy zvířat. Když narazí na Superfarmářovu farmu, stane se jejich cílem unést co nejvíce zvířat. Hra je pro 2-4 hráče a pobaví se u ní jak děti tak dospělí.

Příprava hry

Na stůl rozložíme žetony zvířat. Hrajeme-li ve třech, odložíme do krabičky po 3 žetonech koní, krav, ovcí a králíků. Poté si každý hráč vezme jednu kosmickou základnu a 3 létající talíře. Určí se začínající hráč (náhodně) a ten si vezme značku UFO začínajícího hráče.

Varianta pro 2 hráče: Nejprve odložíme do krabice po 6ti žetonech koní, krav, ovcí a králíků. Každý si vezme také jednu kosmickou základnu, ale tentokrát 4 létající talíře.

Průběh hry

Partie se skládá z jednotlivých kol. V každém kole hráči létajícími talíři zakrývají žetony zvířat a pak k sobě jednotlivé létající talíře i s unesenými zvířaty přitahují. Na konci kola hráči zvednou své létající talíře a zjišťují, zda se jim podařilo unést správná zvířata. Unesená zvířata jsou shromažďována na kosmických základnách. Hra končí v okamžiku, kdy je na konci kola na stole méně žetonů zvířat, než létajících talířů, jež se partie účastní.

Zaměřování zvířat

Zahajující hráč a po něm každý další v pořadí podle směru pohybu hodinových ručiček zakryje létajícím talířem jedno libovolné zvíře. Zaměřování pokračuje, dokud hráči nevyužijí všechny své létající talíře.

Únosy zvířat

Obdobně jako u zaměřování zvířat začne nejprve zahajující hráč a po něm každý další v pořadí podle směru pohybu hodinových ručiček. Každý hráč si vybere jeden libovolný létající talíř (bez ohledu na to, kdo jej na stůl položil) a přitáhne si jej k sobě - při tomto pohybu musí být žeton se zvířetem stále skrytý. Únosy pokračují až do okamžiku, kdy každý z hráčů získal 3 létající talíře. Ve dvou hráčích zůstanou dva létající talíře mimo kontrolu hráčů a ty se odkrývají až nakonec.

Zvířata na základnu

Všichni hráči postupně odhalí své získané létající talíře. Pokud získal 3 stejná zvířata, ponechá si 2 z ních a zbylé jedno vrátí do společné zásoby (na farmu). Získaná zvířata si hráč umístí na svoji kosmickou základnu na příslušný obrázek. Pokud získal hráč 3 různá zvířata, ponechá si 1 libovolné z nich a zbylé 2 vrátí zpět na farmu. Jestliže však získá hráč 2 stejná a jedno jiné, musí vrátit všechna 3 zpět na farmu. Na konci kola předá začínající hráč značku začínajícího hráče, hráči který sedí po jeho levé ruce.

Žetony vlků

Vlci se od ostatních zvířat liší v tom, že je mimozemšťané nemohou unést. Žetony vlků se tedy vždy vrátí mezi zvířata rozložená na stole (na farmu). Vlk se však také počítá jako jeden druh zvířat, tj. pokud např. hráč unesl vlka, koně a krávu, může si nechat buď koně nebo krávu.

Konec hry

Hra končí v okamžiku, kdy je na konci kola na stole méně žetonů než létajících talířů.

Bodování

Počet unesených zvířat z každého druhu umocníme na druhou a sečteme. Popř. při hře s menšími dětmi můžeme pouze sečíst celkový počet získaných žetonů zvířat jednotlivých hráčů bez mocnění. Hráč s nejvíce body vyhrává.

 

Autor: Xerticus

Miejsce dyskusji