Tajemný hrad

Ilość graczy: 2 - 4
Doradzany wiek: od 7 lat
Czas gry: 45 min
Świat gry: Nie podano
Kategorie gry: dla dzieci
Język polski: undefined
Wydawnictwa: ADC Blackfire Entertainment
Autorzy: Nie podano
Rok wydania: 2016
Oznajmić : Facebook

Opis gry

Poprawić

Tento popis ještě nebyl definitivně schválen. Pokud chcete, můžete zkusit navrhnout vhodnější verzi, která by lépe odpovídala ideálnímu popisu.

Vítejte odvážlivci v bludišti tajemného hradu, kde budete muset porazit draky a zachránit princeznu! Nebude to však snadné! Podzemí obývají různá stvoření...

Tajemný hrad je dětská hra, ve které se hráči snaží najít a vysvobodit princeznu.

Příprava hry:

Každý hráč si před sebe položí kartu hráče a vybere si figurku, kterou postaví na dílek s obrázkem netopýra. Ostatní dílky se dají do krabice. Žetony s lektvarem, mapou a klíčem (předměty) se položí na stranu stolu a zbývající žetony se zamíchají a položí na hromádku lícem dolů. 

Průběh hry:

Hra začíná na dílku s netopýrem, na kterém stojí všechny figurky. Hráč se vždy musí rozhodnout, zda posune svou figurku o jeden dílek v již prozkoumaném bludišti, nebo zda bude přikládat nový dílek. Pokud se rozhodne přidat dílek, musí ho přiložit k dílku, na kterém stojí, a poté se na něj přemístí. Pokud je na novém dílku nakreslený kruh, vylosuje si jeden žeton a umístí ho lícem nahoru na právě přiložený dílek. Poté vykoná jeho akci.

Přehled akcí žetonů:

  • Meče (žlutý, červený, zelený) - po vylosování si hráč uloží meč na svou kartu hráče. Poté se může vypravit na draka shodné barvy a získat tak od něj předmět, který střeží.
  • Draci (žlutý, červený, zelený) - pokud hráč odhodí meč shodné barvy a hodí kostkou více jak 8, získá mapu (od žlutého draka), elixír (od červeného draka) nebo klíč (od zeleného draka). 
  • Zrcadlo - hráč, který stoupne na pole se zrcadlem, může projít na jiný dílek na mapě, na kterém se také nachází zrcadlo.
  • Skřítek - kdo chce projít kolem skřítka, musí hodit na kostce 5 a více.
  • Rytíř - kdo chce projít kolem rytíře, musí hodit na kostce 6 a více.
  • Duch - kdo chce projít kolem ducha, musí hodit na kostce 7 a více.
  • Princezna - princeznu lze zachránit, pokud hráč vlastní tři předměty - mapu, elixír a klíč (získá je poražením draků viz výše).

Konec hry:

Hru vyhrává hráč, který jako první nasbírá 3 předměty (mapu, elixír a klíč), vstoupí na pole s princeznou a zachrání ji hodem kostkou s výsledkem 10 a více.

Autor: Majdina

Miejsce dyskusji