Sagani

Ilość graczy: 1 - 4
Doradzany wiek: od 8 lat
Czas gry: 60 min
Świat gry: Fantasy, Abstrakcyjna
Kategorie gry: gra planszowa
Język polski: undefined
Wydawnictwa: Eagle-Gryphon Games
Autorzy: Uwe Rosenberg
Rok wydania: 2020
Oznajmić : Facebook

Opis gry

Poprawić

Tento popis ještě nebyl definitivně schválen. Pokud chcete, můžete zkusit navrhnout vhodnější verzi, která by lépe odpovídala ideálnímu popisu.

Sagani je pojmenování, které dal přírodním duchům švýcarský lékař a přírodovědný filozof Paracelsus ve svém díle „De Meteoris“ (1569).

V abstraktní fantasy hře Sagani soupeří hráči ve sbrání bodů za plnění úkolů na hraícch kartičkách. Za každou kompletně splněnou kartičku se vám jednak zpět do hry vrátí určitý počet kulatých dřevěných bodovacích žetonů, a jednak se můžete svým hranatým bodovacím žetonem posunout blíže k vítězství na bodovací herní desce. Ta graficky znázorňuje, kolik bodů je potřeba k vítězství v daném počtu hráčů (ve 4 je to 45 bodů, ve 3 je to 60 bodů, ve dvou je to 75 bodů a hra obsahuje také sólo variantu, kde pak soupeříte sami se sebou a svými předchozími herními úspěchy).

Příprava hry:

Předem je nutno podotknouti, že v průběhu hry budete na plochu před sebe klást větší počet hracích kartiček, připravte si tedy dostatečně velký hrací prostor (doporučuji alespoň 2x tolik co herní plán, nebo si prohlédněte fotky dohrané herní partie). Čím méně hráčů, tím větší potřebujete prostor pro sebe. Všimněte si také, že kartičky se nekladou těsně vedle sebe, ale mají mezi sebou malý volný prostor, protože jednotlivé kartičky budete v průběhu hry otáčet. 

V krabici najdete zelený počítací herní plán, který umístěte doprostřed mezi hráče, případně stranou tak, ať má každý před sebou dostatečný herní prostor. Každý hráč si převezme všech 24 kulatých žetonků v jedné ze 4 barev (černá, bílá, šedá nebo hnědá). Hranatý žetonek ve stejné barvě přesune na startovací políčko počítací plochy (na hodnotu 0). Všechny hrací kartičky (zelené, modré, oranžové a bílé) pootáčejte zadní stranou nahoru (tedy tak, ať jsou šipky a kotlíky směrem k zemi a nevidíte na ně). Utvořte z kartiček 3 dobírací kupky (z těchto kupek se pak dobírá postupně, tedy nejprve dobereme kompletně kupku první, pak druhou a pak třetí). Kupky umístěte vedle počítací plochy. Odeberte z první kupky 5 kartiček, otočte je tak, aby mohli všichni hráči vidět ve stejně natočené pozici kotlík s číslem a barvy a směry šipek.

 

Hráči se střídají v tazích ve směru hodinových ručiček, počínaje náhodně zvoleným prvním hráčem (který je označen čtyřbarevným žetonem začínajícího hráče).

Průběh hry:

Nyní si první hráč vybere jednu z vyložených pěti kartiček, položí si ji před sebe, a doprostřed kartičky položí tolik žetonků své barvy, kolik je na kartičce šipek. Jakmile šipka dané barvy na této kartě ukazuje diagonálně či ortogonálně na jinou (hráčem položenouu) kartu stejné barvy jako je šipka, hráč si šipku zakryje jedním žetonkem. Tímto splnil část úkolu. Pokud hráč zakryje i poslední šipku na kartě (šipek je vždy 1, 2, 3 nebo 4, dle hodnoty dané karty), splnil tak úkol dané karty, žetonky si vrátí zpět do svého zásobníku a kartu si otočí (karta je tímto neaktivní, ale stále slouží jako cíl šipek ostatních karet). Na počítadle bodů si hráč započítá příslušný počet bodů.

 

Pozor, šipka nemusí ukazovat na kartu bezprostředně sousedící, ale na kartu v jakékoli vzdálenosti hráčovy sbírky, záleží pouze na směru a barvě karty.

 

A za zmínku také stojí, že kartičku nemusí hráč umístit ihned, ale může ji pouze vzít do ruky a vizuálně si zkoušet její umístění a různě ji v prostoru natáčet. Pokud už ale kartu položí do své sbírky, nelze ji již dále měnit, vracet ani otáčet.

Pokud již v nabídce karet zbývá pouze 1 karta, hráč se může rozhodnout zda tuto kartu použije, nebo ji odloží na horní plochu bodovací desky (jsou zde pro tento účel vyhrazena 4 políčka), a zahraje místo toho kartu, která je jako další v pořadí v dobírací kupce. Poté doplní novou pětici dobíracích karet a hra pokračuje dále.

Pokud se v horním prostoru bodovací desky sešly všechny 4 karty, nastane část zvaná Mezičas. Hráči si (v pořadí od hráče s nejnižším počtem bodů) mohou (ale nemusí) vzít jakoukoli z těchto čtyř odložených karet. Pokud se stane, že hráči dosáhnou stejného skóre na bodovací desce, postaví hráč, který zaskóroval později, svůj bodovací žeton na žeton předchozí. V případě remízy se tak za vítězný považuje žeton první, spodní. A tedy i spodní žeton označuje hráče, který si bude v situaci Mezičasu vybírat odloženou kartu až po hráči s žetonem nahoře.

Poté hra pokračuje až do té doby, kdy jeden z hráčů aktivuje konec hry (tedy např. dosáhne 60 bodů ve třech hráčích, viz. bodovací deska). Pozor, hráči vždy dokončí celé kolo tak, aby měl každý hráč zahrán stejný počet kol (směrodatným ukazatelem je zde žeton začínajícího hráče).

A co v případě, že vám dojde “platidlo”? Tedy nemáte již žetonky na zakrývání šipek? V tomto případě na nově přiloženou kartu musíte položit náhradní, červené žetonky, které vás ale budou stát každý -2 body (zato vám ale již zůstanou až do konce hry a můžete tím také ve výsledku mnohem více bodů získat). Pozor, body lze tedy sbírat i do záporna, pomocí záporných bodovacích žetonků.

 

Autor: Adela.Svitkova

Miejsce dyskusji