In the palm of your hand

Ilość graczy: 2 - 8
Doradzany wiek: od 10 lat
Czas gry: 30 min
Świat gry: Teraźniejszość
Kategorie gry: gra imprezowa
Język polski: nie
Wydawnictwa: La Boite de jeu
TLAMA games
Autorzy: Timothée Decroix
Rok wydania: 2020
Oznajmić : Facebook

Opis gry

Poprawić

Tento popis ještě nebyl definitivně schválen. Pokud chcete, můžete zkusit navrhnout vhodnější verzi, která by lépe odpovídala ideálnímu popisu.

"Dědeček Leopold už je starý ale né tak aby zapoměl úplně. Někde v jeho mysli je sposta krásných vpomínek na život který žil s radostí a láskou své rodiny. Pojďme mu pomoci si vzpomenou Anično."

"A jak to uděláme mami?"

"Támhle leží krabice s předměty jež dědeček za svůj život nasbíral všude po světě, určitě pomůže když se mu dostanou znuvu do rukou a probudí tak co bylo zapomenuto."

 

Princip Hry

Jeden hráč (vnouče) musí za pomocí rozmanitych předmětů "napodobit" karty vzpomínek na dlani dalšího hráče (dědečka), který má zavřené oči. Ostatní hráči také nevědí, o jaké vzpomínky se jedná, ale vidí, jakým způsobem je vnouče napodobuje. Poté vyberou z vlastních karet vzpomínku, která podle nich co nejlepé odpovídá napodobené vzpomínce. Dědeček nakonec otevře oci a pokusí se mezi vzpomínakami na stole najít tu správnou kartu. 

 

Příprava hry

Hra probíhá v týmech 2 nebo 3 hráčů. Členové jednotlivých týmů by měli sedět vedle sebe. Počet lidí a týmů se liší počtem hráčů u stolu přičemž je zde i varinata dvou hráčů. Každému týmu se dohromady rozdá 6 karet vzpomínek, to tvoří společnou ruku pro daný tým. Ze zbytku karet se vytvoří dobírací balíček lícem dolů. Pak se libovolně vybere začínající tým, například ten kdo se jako poslední bavil se svými prarodiči. 

 

Průběh hry

Jeden tah aktivního týmu (to jest tým který je zrovna na řadě) probíhá v následujících krocích. 

1. Hráči v týmu rozhodnout kdo z hráčů bude dědečkem (dále jen "dědeček") a bude pro toto kolo hádat. Zároveň kdo z hráčů bude vnoučetem (dále jen "vnouče") a bude pro dědečka napodobovat 2 vzpomínky. Od tohoto bodu až do bodu 5. má dědeček oči zavřené.

2.Vnouče si dobre jednu vzpomínku ale její obsah nechá všem skritý. Tato karta reprezentuje vzpomínku kterou bude na dědečkově ruce napodobovat.

3.Pak příjde na řadu napodobovaní vzpomínek a jedné ruce dědečka, přičemž má dědeček zavřené oči a vnímá jen povrchem své ruky. Vnouče použije předměty a snaží se snimi napodobit to co má na dobráné skryté kartě vzpomínek. Jsou tu jistá specifická pravidla. Například s předměty se nesmí na ruku psát, nesmí se prsty vnoučete dotknout ruky dědečka nebo dokonce na něj mluvit atd..... Po dokončení vzpomínky vnouče oznámi tuto skutečnost a pooží svojí skrytou kartu na stůl lícem dolů.

4.Matení dědečka. Jakmile vnouče dokončí bod číslo 3. přichází ke hře drůhý neaktivní tým. Ten může dědečka zmást tím že vedle karty vzpomínky lícem dolů položí jednu kartu ze své společné ruky která podle jejich uvážení nejlépe zobrazuje to co se dědečkovi na ruce událo. Pak si tým dobre novou kartu vzpomínek aby měl na ruce opět 6 karet. Po tomto kroku přichází na řadu druhá vzpomínka a provede se znovu akce 2 až 4.

5.Vnouče potom vezme všechny karty co leží na stole, jak své skryté tak ty od druhého (nebo ostatních týmů) přidá knim s dobíracího balíčku tak aby měl dohromady na ruce 8 karet a položí tento nový balíček před dědečka. Dědeček otevře oči, vezme si tento nový balíček, zamíchá ho a vyloží před sebe lícem na vzhůru. Dědeček prak uvažuje nahlas proč si myslí že by ta která vpomínka měla patřit k tomu co cítil na ruce. Poté když si je jist a má vybrány obě dvě karty. Vnouče mu řekne zda se trefil nebo ne popřípadě co to skutečně bylo. Zisk bodů je jen v případě správného uhodnutí ve správném pořadí. Zisk bodů muže mít i tým protiháču a sice když dědeček vybere tu kartu jež byl týme přidána.

Zisk bodů je tedy za správne uhodnutí vzpomínek a jejich pořadí nebo když dědeček vybere kartu jiného týmu. 

 

Tím končí celý tah aktivního týmu. A na řadu příchází tým další tradičně ve směru ručiček. Pokud dojde na řadu opět první tým role se prostřídají a tak dál. Pokud vám dojde dobírací balíček posbírají se všechny volné karty a vytvoří se balíček nový. 

 

Konec hry

Hra končí druhým kolem, respektive jakmile měl každý možnost stát se na jeden tah dědečkem. Tým s největším počtem bodů zvítězí. Pokud nastane shoda, hraje se znovu. 

 

Hra obsahuje i variantu pro zkušenější hráče, varinatu pro 2 a nebo 3 hráče bez týmu. Příjemnou zýbavu a Stay Play

Autor: BitFellow

Dalsze nazwy dla tej towarzyskiej gry

  • Au Creux de ta Main
  • Život na dlani

Miejsce dyskusji