Jesse Li

Flow of History, The (2016)

Opis nie został jeszcze zapisany.

2 - 5 graczy od 12 lat

Ogólna ocena:xxxxxxxxoo(oceniono 2x)

Guns & Steel - A Civilization card game (2016)

Opis nie został jeszcze zapisany.

2 - 4 graczy od 12 lat

Ogólna ocena:xxxxxxxxxo(oceniono 9x)

Miejsce dyskusji